Welkom op onze website !

Gelieve telefonisch contact op te nemen op 051/264500 of per mail: penninck@penninck.be

HISTORIEK

In 1971 werd een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (pvba) opgericht tussen Dhr. André Penninck, Mevr. Magdalena Hoorens en Dhr. Oscar Hoorens onder de maatschappelijke benaming “Tuin en Sportpleinen A. Penninck”. Dhr. André Penninck werd benoemd als zaakvoerder. Deze pvba had zijn zetel in de Molenstraat 177 te 8800 Roeselare. Het doel van deze onderneming omvat aannemingen van alle werken, van welke aard ook, in verband met onderhoud en aanleg van tuinen, parken, sportpleinen, grondwerken, wegenis en beplantingen, alsmede de aankoop en verkoop van planten en voorwerpen die bij dergelijke werken horen of er aanvulling van zijn. Begin de jaren 80 werd de nadruk van de onderneming verlengd naar grondwerken, rioleringswerken en wegeniswerken met specialiteit stadskernvernieuwingen. Bij akte van 28 november 1986 werd de vennootschap omgevormd in een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap wijzigde in NV Aannemingen Penninck. Door de groei van het bedrijf was men genoodzaakt uit te zien naar een ander exploitatieadres dat men vond in de Rumbeeksegravier 110 te Roeselare. Van daaruit worden de dagelijkse activiteiten geleid. Op 28 december 2001 werd de CVA Penninck opgericht, een bovenliggende vennootschap waarin de NV Aannemingen Penninck werd ingebracht.